Meny

Villkor

Läs igenom villkoren innan du går vidare med din betalning.

Vid köp accepterar och godkänner du nedanstående villkor. Uppdaterade 230716.

Dessa köp- och användarvillkor anger hur du får använda våra produkter och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor och reserverar oss för felskrivningar och kontinuerliga uppdateringar.

Genom att klicka på ”Köp”, ”Betala” eller motsvarande fras alternativt ange ditt betalkortsnummer samtycker du till att få tillgång till våra tjänster, godkänner du villkoren och integritetspolicyn och är juridiskt bunden av dem, oavsett om du har läst dem eller inte, med förbehåll för villkoren som anges nedan. Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda våra tjänster.

KÖPVILLKOR

BETALNING
 • Priser specificeras per produkt/tjänst/deltagare.
 • Vi använder Klarna och Stripe som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med dem när kassan laddas, för att de ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas respektive Stripes egen dataskyddsinformation.
 • Vid utebliven betalning skickas fakturan vidare till Inkasso.
 • Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar. Priset garanteras i samband med bokningsavgiften/betalningen mottagits.
 • Vi reserverar oss också mot felskrivningar på hemsidan/sociala medier och andra kanaler.
 • Skulle en utbildning, event eller liknande träff ställas in på vår begäran, pga väder, sjukdom, tekniska svårigheter el dyl, bokas deltagarna om till nästa likvärdiga tillfälle. Ev omkostnader för resor, boenden, ledighet, utebliven inkomst eller dylikt ersätts ej.

ÅNGERRÄTT/RETURPOLICY
 • Vid köp som privatperson gäller LODA (Lagen om distanshandel) och du har då 14 dagars ångerrätt från den dag du genomförde bokningen om tjänsten inte har påbörjats: dvs har du loggat in i kursportalen efter köpet gjorts har du avsagt dig ångerrätten.
 • Ånger- och returrätten för fysiska produkter från webbshoppen är 14 dagar och gäller från den dagen du tog emot varan. Gäller endast vid obruten förpackning. Returfrakt betalas av beställaren.
 • Digitala produkter har ingen ånger- eller returrätt.
 • Uppfyller du kraven för ångerrätt enligt LODA återbetalas ej bokningsavgifter som uppgår till cirka 5% av avgiften som ska återbetalas. Efter 14 dagar är bokningen bindande och återbetalas ej.
 • Köp av tjänster kan inte bytas mot andra tjänster eller produkter som vi erbjuder.
 • Som företagare gäller inte distansköplagen d.v.s. du har ingen ångerrätt på våra tjänster.

ÄNDRING AV PRISER OCH/ELLER VILLKOR
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra priser eller villkor för tjänsten, inklusive dessa användarvillkor (även under kampanjperiod) ifall detta är nödvändigt på grund av väsentliga förändringar i omständigheterna, förändringar i tjänstens produktions-, anskaffnings- eller övriga kostnader eller på grund av annat godtagbart skäl.
 • Ändrade villkor ska meddelas via mejl eller ett meddelande i tjänsten och kan även komma att publiceras på Tjänstens webbplats. Ändringen blir gällande för dig i samband med att du nästa gång loggar in på tjänsten.
 • Ändringar som är till uppenbar fördel för dig som användare behöver inte meddelas dig och kan börja gälla omedelbart.
 • Om du inte accepterar ändringar enligt detta avsnitt, kan du inte fortsätta använda tjänsten.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

ÅLDERSGRÄNS
 • För att acceptera användarvillkoren måste du vara minst 18 år gammal.

REGISTRERING AV ANVÄNDARKONTO
 • För att ta del av innehållet i tjänsten måste du registrera dig och skapa ett användarkonto. Du ansvarar för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord. Skapande av användarkonto medges endast den som har en giltig mejladress.
 • Det är kostnadsfritt att registrera ett användarkonto.


TEKNIK
 • Tjänsten kräver, på grund av streaminglösningen, en internetuppkoppling. Vi ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att du inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet för att använda tjänsten.
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan. Köp kan ej hävas pga kunden ej har tillräcklig teknisk utrustning.
 • Tjänsten avser att finnas tillgänglig dygnet runt. Vi ger dock inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Vi ansvarar inte för att du inte kan ta del av tjänsten på grund av omständigheter som ligger utanför vår kontroll (t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel eller felhantering av dig som användare eller fel i din utrustning). Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår ska vi ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott ska anses föreligga.
 • Vi har rätt att, i rimlig omfattning, stänga av tjänsten för till exempel uppgraderingar och service. 
 
EJ RÅDGIVNING
 • Information, utbildningsmaterial, coachning och diskussioner etc är ej att likställa med rådgivning varken från oss eller andra medlemmar/deltagare.
 • Vi friskriver oss från allt ansvar där du kan mena att vi har tagit beslut åt/rådgivit/skapat påtryckningar. Du deltar på eget ansvar och står för egna beslut och handlingar.
DIN MEDVERKAN I VÅRA KANALER
 • Genom att delta i våra tjänster och använda vårt material, inklusive Facebook- och/eller Kajabi Communities-gemenskap, samtycker du till fotografier, videor och/eller ljudinspelningar som kan göras som kan innehålla dig, din röst och/eller din likhet. Efter eget sunt förnuft förbehåller vi oss rätten att använda dessa fotografier, videor och/eller ljudinspelningar och/eller annat material som du skickar till oss i samband med ditt deltagande i våra tjänster i våra nuvarande eller framtida tjänster, och/eller våra marknadsförings- eller marknadsföringsinsatser, utan kompensation till dig när som helst, nu eller när som helst i framtiden.

ANVÄNDARVILLKOR

Vår tjänst är begränsad till dig. Allt material är vår egendom och/eller våra dotterbolag eller licensgivare, och skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra immateriella lagar. Innehållet i våra tjänster ägs enbart av eller licensieras till oss, om inte annat anges. Detta innehåll inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende, poddmaterial, grafik i vårt programmaterial eller annat material eller aspekter av material som vi tillhandahåller dig. Reproduktion är förbjuden annat än i enlighet med dessa användarvillkor.

Som kund hos oss förstår och erkänner du att våra tjänster och material har skapats, utvecklats eller erhållits av oss genom investering av betydande tid, ansträngning och kostnader, och att denna information är en värdefull, speciell och unik vår tillgång som behöver skyddas från olämplig och/eller obehörig användning.

DIN LICENS
 • Genom att köpa en tjänst hos oss erhåller du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens till utbildningen som gäller i 365 dagar (om inget annat särskilt anges), i enlighet med dessa användarvillkor.
 • Dessa användarvillkor innebär inte att äganderätten eller andra immateriella rättigheter till innehållet på tjänsten överlåts till dig eller någon annan. Tjänsten är endast för privat bruk och får inte användas för något kommersiellt eller offentligt ändamål.
 • Ditt användarkonto är personligt kopplat till dig och får inte delas med andra.
 • Du förbinder dig att inte, vare sig helt eller delvis, kopiera utbildningen eller annat av vårt innehåll i tjänsten samt att inte på något sätt åsidosätta de tekniska begränsningar som är avsedda att begränsa möjligheten att kopiera innehåll i tjänsten eller sprida vidare utbildningar eller annat av innehållet i tjänsten genom exempelvis försäljning, kopiering, utlåning, översättning eller uthyrning, inte ens för eget bruk.
 • Om du köper eller kommer åt något av vårt material genom våra tjänster kommer du att betraktas som vår licenstagare. För att undvika tvivel är allt innehåll som erhålls genom oss vår egendom, och du beviljas en återkallbar, icke-överlåtbar licens endast för personlig, icke-kommersiell användning, begränsad till dig. Detta innebär att du inte får använda vår tjänst på ett sätt som utgör ett intrång i våra rättigheter eller på ett sätt som inte har godkänts av oss.
 • Misstanke om otillåten användning av tjänsten, kopiering eller plagiat innebär direkt avstängning från tjänsten utan återbetalning. Ärendet lämnas till advokat för vidare process med eventuellt yrkande på skadestånd.
 • Genom att publicera eller skicka in material på eller genom våra tjänster eller material, såsom kommentarer, inlägg, foton, bilder eller videor eller andra bidrag, intygar du att du är ägaren till allt sådant material och att du är på minst 18 år gammal.
 • Du får inte heller på annat sätt använda tjänsten på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor eller för något olagligt ändamål. Inte heller får du uppmuntra någon annan till sådan användning som strider mot lag eller dessa användarvillkor.
 • Du ansvarar för att den mejladress du angivit är riktig och aktuell eftersom huvuddelen av kommunikationen rörande din användning av tjänsten och dina köp kommer ske via mejl.
 • Om du misstänker att otillåten användning sker av ditt användarkonto ska du genast meddela oss detta, samt ändra ditt lösenord. Du svarar själv för all skada som orsakas av att du gett någon annan tillgång till tjänsten via ditt användarkonto. Vi har rätt att omedelbart spärra din tillgång till tjänsten för det fall vi har anledning att misstänka att ditt konto missbrukas.
 • Du äger inte rätt att till annan överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor, varken helt eller delvis, utan vårt samtycke.
RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
 • Du kan ladda ner och/eller skriva ut material för ditt eget personliga bruk i ditt företag.
 • Du får endast använda vårt varumärke, taglines, bilder, texter, grafik, uttryck, logotyper m.m. som tillhör oss med vårt uttryckliga skriftliga medgivande.
 • Alla rättigheter som inte uttryckligen ges i dessa villkor eller någon uttrycklig skriftlig licens, är reserverade av oss.
 • Du försäkrar att du inte att kopiera, dela eller stjäla våra tjänster eller material eller någon del av dem. Du kommer inte på något sätt att använda, kopiera, anpassa eller representera något av våra tjänster eller material på något sätt som om de var dina eller skapade av dig.
 • Du har inte tillåtelse att dela, sälja, trycka om eller återpublicera något annat av vårt material, inklusive åhörarkopior, för återförsäljning eller massreproduktion för din egen verksamhet.
 • Du kommer inte att bryta mot våra immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt och varumärkesrättigheter. Att ladda ner, skriva ut eller på annat sätt använda våra tjänster eller material för dina egna utbildningsändamål ger dig inte på något sätt någon upphovsrätt, varumärke, immateriell egendom eller äganderätt till vår tjänst eller material.
 • Du kommer inte att skriva om eller återpublicera någon del av våra tjänster eller material för publicering eller sammanställning i dina egna produkter, program, tjänster eller programmaterial för ditt eget personliga bruk eller affärs-/kommersiellt bruk eller på något sätt som tjänar dina pengar på att utbilda andra.
 • Du kommer inte att använda våra tjänster eller material på ett sätt som utgör ett intrång i våra rättigheter eller på ett sätt som inte har godkänts av oss genom vårt skriftliga medgivande i förväg.
 • Du får inte ägna dig åt olämplig och/eller obehörig användning av vårt material eller annan information relaterad till våra tjänster. Om inte annat uttryckligen godkänts i dessa köp- och användningsvillkor, inkluderar otillbörlig och/eller obehörig användning, men är inte begränsad till, modifiering, kopiering, reproducering, återpublicering, uppladdning, inlägg, sändning, översättning, försäljning, skapande av härledda verk, utnyttjande eller distribution på något sätt eller medium (inklusive via e-post eller andra elektroniska medel) för kommersiellt bruk, till någon annan person på ett sätt som tjänar dem pengar, något material eller annan information som nås eller köps via våra tjänster eller någon annan kommunikation som tillhandahålls av oss till dig som marknadsför eller relaterar till programmen, produkterna eller tjänsterna.
 • Du förstår och samtycker till att den förbjudna användningen eller den felaktiga och/eller obehöriga användningen av våra tjänster eller material enligt dessa köp- och användningsvillkor anses vara stöld och stöld och vi behåller rätten att åtala stöld till hela lagens omfattning.
 • Du samtycker till och förstår att förbjuden användning, olämplig och/eller otillåten användning kan ge upphov till ett civilrättsligt krav på skadestånd och/eller vara ett brott.
 
VÅR ANVÄNDNING AV INSKICKAT MATERIAL
 • När du skickar till oss eller postar någon kommentar, bild, bild, video eller någon annan inlämning för användning på eller via vår webbplats, ger du oss, och alla som är auktoriserade av oss, en obegränsad, royaltyfri, evig, oåterkallelig, icke -exklusiv, obegränsad, världsomspännande licens att använda, kopiera, modifiera, överföra, sälja, exploatera, skapa härledda verk från, distribuera och/eller offentligt framföra eller visa sådana bidrag, helt eller delvis, på något sätt eller medie, nu känd eller utvecklad i framtiden, för alla ändamål, och ger oss rätten att göra det till en del av våra nuvarande eller framtida tjänster och/eller material. Denna rätt inkluderar att ge oss användning eller exploatering av äganderätter eller immateriella rättigheter som upphovsrätt, varumärke, servicemärke, affärshemligheter, patenträttigheter eller någon annan av dina immateriella rättigheter under någon relevant jurisdiktion utan ytterligare tillstånd från dig eller kompensation från oss till dig.
 • Du ger oss också, och alla som är auktoriserade av oss, rätten att identifiera dig som författare till alla dina kommentarer, inlägg, foton, bilder, videor eller andra bidrag med namn, e-postadress eller skärmnamn. Du bekräftar att vi har rätten men inte skyldigheten att använda och visa alla bidrag från dig av något slag och att vi kan välja att sluta använda och visa sådana bidrag på våra tjänster och/eller material på när som helst av vilken anledning som helst.

 

OM TVIST UPPSTÅR

Om en tvist uppstår mellan oss ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. I egenskap av konsument har du möjlighet att istället välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten. Allmänna reklamationsnämnden har följande kontaktuppgifter: hemsida: www.arn.se, mejl: arn@arn.se, postadress: Box 174, 101 23 Stockholm.

KONTAKT

Dessa villkor är för både din och min säkerhet. Dra iväg ett mail till hej@sandrabagge.se om du har frågor. 

Gratis webinar

5 mars 12:00

En tisdagslunch med hur du kommer framåt i ditt kreativa företagande, det kommer bli magiskt!

Gratis webinar

29 feb 12:00

En torsdagslunch med hur du kommer framåt i ditt kreativa företagande, det kommer bli magiskt!

Gratis webinar

28 feb 12:00

En onsdagslunch med hur du tar ditt kreativa företagande framåt, det kommer bli magiskt!

Illustratörakademin med Sandra Bagge
Stängt just nu

Stå på väntelistan

Få reda på när Illustratörakademin öppnar nästa gång först av alla + ta del av de bästa erbjudandena.